Zdvihací zařízení

Cena
Od: Od:
Do: Do:
Zboží označené jako

Zdvihací zařízení

Nabízené zdvihací zařízení obsahuje navijáky, držáky a podpěrové stojany. Zdvihací zařízení nabízíme pro různé určení, lišící se především výkonností. Za zdvihací zařízení se považuje přístroj určený k přepravě různých břemen, případně také osob. Tyto přístroje jsou nainstalovány nad prostorem, manipulace s nimi se řídí dle platných předpisů bezpečnosti práce.

Rychlý kontakt